Gaeilge

Nuair a bunaíodh Craobh na Dúglaise 21 bliain ó shin bhí dhá mhór sprioc ag na ceannródaithe. Theastaigh uathu an ceol traidisiúnta agus an Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal. Thuigeadar go raibh nasc nádúrtha idir an dá sprioc agus rinneadar tréaniarracht iad a bhaint amach go héifeachtach. Tá breis is 55O baill ar na rollaí ag an bpointe seo ó aois 5 go 85 bliana. Tá an trían den chraobh ina ndaoine fásta rud atá neamhghnách go maith. Táimid fós ag dul ó neart go neart.

Déanann Craobh na Dúglaise iarracht an mhacánta sainmheon an Chomhaltais sa cheol agus sa chultúr a chur chun cinn sa phobal i gcoitinne. An cloch is mó ar an bpaidrín againn ná rogha leathan ranganna cheoil agus amhránaíochta a chur ar fáil ar chostas íseal don phobal máguaird. Múintear fidil, feadóg mhór , feadóg stáin, drumaí, bodhrán, maindeolin, bainseo, conceirtín, bosca cheoil, cláirseach, giotar agus an piano traidisiúnta. Ullmhaítear daltaí dos na scrúdaithe ceol tíre (SCT) más dual dóibh chomh maith. Déantar freastal ar gach leibhéal ábaltachta sna ranganna cheoil. Bíonn 24 múinteoir ag teagasc go dian ón 5in go 9.30in gach Céadaoin. Tá Bannaí Céilí agus Grúpaí Cheoil faoi 12, 15, 18 agus sna Sinsear againn i gCraobh na Dúglaise. Tá an Ciorcal Cheoil ina ghné an lárnach don oíche. Bíonn ceoltóirí de gach aon aoisghrúpa ag seinnt i dteannta a chéile. Déanann na múinteoirí éascaitheoireacht ar an gciorcal. Réaltáltar caifé i rith na n-imeachtaí chomh maith. Cuireann baill an choiste tae agus caifé ar fáil agus is minic go mbíonn blúiríní blasta le nithe.

Is ar an gCéadaoin a thagann na baill le chéile I nGaelscoil na Dúglaise . Tugann an suíomh iontach seo comhthéasc nádúrtha do labhairt na Gaeilge ar an oíche . Tá taithí mhaith ag an aosóg ar an dteanga agus ní bhíonn aon leisce orthu í a úsáid. Múineann roinnt dos na múinteoirí trí heán na Gaeilge agus tugann sé seo spreagadh dos na foghlaimeoirí. Caitheann go leor baill cúpla uair a chloig san oíche ar an láthair gach seachtain ag caint agus ag déanamh cheoil agus chairdis. Déantar iarracht na baill a spreagadh ó thaobh labhairt na Gaeilge de agus chuige sin tá Ciorcal Cómhrá ar siúl.

Glacann Craobh na Dúglaise le cuirtí go minic seinnt ag ocáidí phobail ar nós Seachtain na Gaeilge, Feis Maitiú, Ceol an Gheimhridh, Féile Naomh Pádraig, Ceol Chorcaí, Oíche Chultúrtha ,Féile Phobail Chorcaí , Seirbhísí Eaglasta , Coirmeacha Cheoil agus Oícheanta Ghradaim agus Ceiliúradh. Tá taithí againn sa chraobh ar cheol a chasadh le cuairteoirí a thagann ó i bhfad i gcéin. Ón Eoraip agus os na Stáit Aontaithe ach go háirithe. Bailímid airgead go minic do charthanachtaí aitiúla ar nós Trad for Trócaire, Penny Dinners and Barda na Leanaí in Ospidéal Ollscoile Chorcaí.

Tá traidisiún láidir againn páirt a ghlacadh i bhFleadheanna Chorcaí, Fleadheanna Cheoil na Mumhan agus Fleadheanna Cheoil na hÉireann. Is mó duais atá tugtha linn abhaile le blianta anuas ó na comórtaisí seo. Chuireamar tús le Feile Cheoil na Dúglaise i 2018. Díríonn sé seo ar phaistí nach bhfuil taithí acu ar sheinnt ag an bhFleadh agus tugann sé muinín agus dóchas dóibh.

Sa bhliain 2015 d’ardaíomar ár seolta agus thuagmar aghaidh ar Londan le scata déagaóir inár measc. Bhí roinnt mhaith míonna oibre caite ag cleachtadh agus ag ullmhú don turas. Chruthaíomar nascanna dearfacha lenár gcomhleacaithe i Luton agus St Alban’s. Chasamar ceol i dteannta a chéile don tseachtain. Thugamar cuairt ar thigh altranais agus ar scoil i lár na cathrach chomh maith. Bhain gach éinne a d’éist linn sásamh nach beag as. Bhaineamar an-taitneamh as an turas seo agus táimid ag súil le tabhairt faoi cheann eile sar i bhfad. N’Fheadar éinne cá rachaimid!

Ba chúis chéiliúrtha don scoth é do Chraobh na Dúglaise go raibh an craobh seo ‘gainne roghnaithe mar chraobh aíochta do Fhleadh Cheoil na Mumhan 2017. Fleadh croíúil, spraoiúil a bhí ann gan aon cheist.

Tá Coiste na Dúglaise fréamhaithe sa phobal . Is grúpa do dhaoine deonacha sinn a dhéanann obair na gcapall ar mhaithe leis an gceol agus an teanga. Bígí linn.